حکیمانه

گروه فلسفه و منطق استان قم

  به اطلاع کلیه اساتید محترم که در مراکز پیش دانشگاهی مشغول به تدریس درس فلسفه سال چهارم هستند می رساند که در سال جدید تحصیلی بنابر سالی بودن درس ها ،بارم بندی درس فلسفه طبق جدول ذیل می باشد. توفیق روز افزون شما را از خداوند متعال خواهانیم.

پایانی اول نمره پایانی دوم نمره
فصل اول-کلیات (۱) ۳ فصل اول-کلیات(1) ۷۵/.
فصل دوم-کلیات(2) ۵/۲ فصل دوم-کلیات(2) ۵/.
فصل سوم-مبانی حکمت مشاء(1) ۳ فصل سوم-مبانی حکمت مشاء(1) ۷۵/.
فصل چهارم-مبانی حکمت مشاء(2) ۴ فصل چهارم-مبانی حکمت مشاء(2) ۵/۱
فصل پنجم-نمایندگان مشاء(1) ۲ فصل پنجم-نمایندگان مشاء(1) ۵/.
فصل ششم-نمایندگان مشاء(2) ۵/۳ فصل ششم-نمایندگان مشاء(2 ۱
فصل هفتم-افول حکمت مشاء ۲ فصل هفتم-افول حکمت مشاء ۵/.
فصل هشتم-حکمت اشراق ۴
فصل نهم-جریان های فکری عالم اسلام ۵/۱
فصل دهم-صدرالمتالهین ۲
فصل یازدهم-مبانی حکمت متعالیه ۴
فصل دوازدهم-حکمای معاصر ۲
فصل سیزدهم-حیات فرهنگی ۱
۲۰ ۲۰

[ سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 ] [ 11:30 ] [ مظفریان ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،